Tuesday, August 16, 2016

酿豆卜            文冬豆腐卜闻名已久,大家都知道,

           广西酿豆卜是文冬的其中一个特色,

            这也是我老公一家人的最爱

     每次回文冬一定会在前一天先预订文冬豆腐卜,

               都会买上好几包回来。

    品赏过的人都知道文冬豆腐卜的不同是,比较饱满,

                   鲜嫩有咬劲

     由其是加入韭菜和半肥瘦的猪肉碎真的一极棒

   咬起来口里带有那浓浓的韭菜香味,原来是那么好吃

     广西酿豆卜早已经成为广西人的一份乡愁滋味。


食谱大家可以参考这里:


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...